Gör så här
 1. Välj tvättrännans längd.
 2. Välj blandarfabrikat, FMM, Mora alt. Gustavsberg.
 3. Välj de tillbehör som önskas.
 4. Välj eventuella variantutföranden.

 

Till förskolemiljöer rekommenderar vi komplettering med hörnskydd, se Variantutförande.

Längd 3100-5900 mm utförs med skarv. Detta innebär att en svetsskarv läggs tvärs rännan. Skarven slipas ut och avviker därför från rännans övriga ytbehandling. En viss ojämnhet i plåten kvarstår fullt synligt vid skarvstället.

Dubbel tvättränna

FURO 408
På rostfritt stativ.

Egenskaper FURO 408

 • Valfri längd mellan 600-5900 mm. Längder över 3000 mm utförs med skarv, se Råd och anvisningar.
 • Rännan levereras med fabriksmonterade blandare placerade c/c 600 mm samt med ledningsrör av koppar (Ø 22 x 1 mm). Vattenanslutningen placeras vid avloppsgaveln.
 • För varje tvättplats rekommenderas 600 mm.
 • Förhöjd mittdel, 200 mm.
 • Kvalitet EN 1.4301 (SS 2333).
 • Rännan är monterad på rostfritt stativ, höjd 850 mm.
 • Avloppet med utv. gängad stos G 1 ½ placerat vid vänster eller höger gavel, c/c 150 mm från ytterkant.

Råd och anvisningar

 • Till förskolemiljöer rekommenderar vi komplettering med hörnskydd, se Variantutförande.
 • Längd 3100-5900 mm utförs med skarv. Detta innebär att en svetsskarv läggs tvärs rännan. Skarven slipas ut och avviker därför från rännans övriga ytbehandling. En viss ojämnhet i plåten kvarstår fullt synligt vid skarvstället.
Generator för beskrivningstext
close modal

Mått

Tillbehör

VATTENLÅS

Av plast.

Art.nr. 4VL1

SANDFÅNGARE

Med vattenlåsfunktion. 

Läs mer på Sandfångarens produktsida.

Variantutföranden

HÖRNSKYDD

Fabriksmonterade hörnskydd.

Art.nr. 4VHS

BRÄDDAVLOPP

Bräddavlopp placeras mitt för avloppet.

Art.nr. 4VBA

Ange vid beskrivning och beställning

  • Tvättränna FURO 408
  • Längd
  • Blandarfabrikat, FMM, Mora alt. Gustavsberg
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.