Gör så här
 1. Välj ledningskanalens längd, max 2950 mm.
 2. Välj ledningskanalens bredd, 100 - 300 mm.

Ledningskanal

FURO 964
Rostfri ledningskanal för täckning av rör mellan skåp och tak.

Egenskaper FURO 964

 • Flexibel rörtäckning i valfri längd och bredd, max längd 2950 mm och bredd 100 - 300 mm.
 • Ger lättstädad yta vid svåråtkomliga utrymmen.
 • Tillverkas i slipat rostfritt stål.
 • Färdiga infästningshål för enkel montering.

Produktlänkar

Generator för beskrivningstext
close modal

Mått

Ange vid beskrivning och beställning

  • Ledningskanal FURO 964.
  • Längd, max 2950 mm.
  • Bredd, 100 - 300 mm

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.