Skriv ut projekteringsguide

Furhoffs lösningar för golvbrunnar och golvrännor i verkstadsmiljöer.

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning. 
Därför lägger vi stor vikt vid:

  • Robusta brunnar och rännor, konstruerade för tung trafik och stort slitage.
  • Stora sandfång, då det ofta blir mycket grus i verkstadsmiljöer. Utnyttja våra produkters valmöjligheter.
  • Syrafast rostfritt material, EN 1.4404, som effektivt står emot kemikalier och vägsalt ifrån fordon.
  • Vattenlås, med och utan. De brunnar/golvrännor som kan innehålla brandfarliga oljor ska inte ha vattenlås, enligt Boverkets regler (vattenlåsfunktionen finns då i oljeavskiljaren).
  • Rostfria galler och spaltlock. Undvik galvaniserade galler eftersom de ger zinkutsläpp till oljeavskiljare och avlopp vilket är skadligt för miljön.
  • Galler eller spaltlock. Välj galler när det behövs nedsläpp av vatten över hela arean (tex. tvätt och recondhall). Välj spaltlock vid mycket trafik av bilar, verktygsvagnar, skurmaskiner och truckar (tex. servicehall och vid portar).

 

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.

Produkter:

Produkter för övriga utrymmen i verkstaden: