Skriv ut projekteringsguide

Furhoffs lösningar för inredning i sjukhusmiljöer.

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning.
Därför lägger vi stor vikt vid:

  • Hygienzoner. Lokaler i sjukhus är indelade i 4 hygienklasser, 0-3, där 3 är den högsta klassen.
  • Lättstädade arbetsbänkar. Välj lättstädade kanter (t.ex. G, P och V) på diskbänkar/arbetsbänkar.
  • Mindre skvättrisk. Disklådor ska vara djupa, gärna 200 mm eller mer för att förhindra skvätt från lådans botten.
  • Minskad risk för bakterietillväxt. Disklådor bör vara utan bräddavlopp då dessa är hygienfällor nära arbetsytor.
  • Bra arbetsytor. Tänk på att de flesta bänkar och diskbänkar är arbetsytor. Standardbredd är 650 mm men kan väljas med 700 mm bredd vid behov.
  • Minimerad risk för mögeltillväxt. Organiskt material ihop med fukt ökar risken för mögeltillväxt. Välj därför diskbänkar tillverkade utan spånskiva eller dylikt.
  • Rätt materialkvalitet. Bänkplan tillverkade i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404, är fördelaktigt gällande rosttröghet när vätskor med olika pH-värde kan komma i kontakt med bänken.

 

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.

Produkter: