Skriv ut projekteringsguide

Furhoffs lösningar för golvbrunnar och inredning i livsmedelsbutiker.

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning.
Därför lägger vi stor vikt vid:

  • Bra arbetsplatser. Disk- eller arbetsbänkar bör vara breda och ha stora, djupa disklådor med silhinkar. Disklådor ska helst vara utan bräddavlopp av hygienmässiga skäl. 
  • Hygieniska disk- och arbetsbänkar. Våra bänkar på stativ innehåller inga organiska material som kan skadas av fukt etc. 
  • Förvaring. Vid beredning och delikatessavdelning behövs ofta goda förvaringsmöjligheter i bänkar för ex. tråg och handskar. Utrusta disk- och arbetsbänkar med skåp, lådor och hyllor.
  • Luktstopp under kyldiskar. Kondensvattenmängden från bl.a. kyldiskar varierar och det finns risk att vattenlås i intilliggande brunnar torkar ut. Använd mekaniskt luktstopp för att undvika odör.
  • Silplåt, spaltlock eller rutgaller. Välj silplåt eller spaltlock i butiksyta för en snyggare golvyta. Välj rutgaller vid stora flöden, exempelvis vid spolplats. 
  • Anpassade brunnar och rännor. Läs vår projekteringsguide Storkök för mer information om val av brunnar. 
  • Spolplatser separerat från hygienzoner. Spolplatser behövs för att kunna skölja rent golv etc. i olika avdelningar. Dessa ska vara åtskilda från hygienzoner med öppen mathantering.

 

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.

Produkter: