Skriv ut projekteringsguide

Furhoffs lösningar för golvbrunnar och golvrännor för kök och restaurang.

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning.
Därför lägger vi stor vikt vid:

 • Galler, spaltlock eller silplåtar. Galler är standard, men välj spaltlock eller silplåtar vid mycket trafik över spärrbrunnar.
 • Delade rutgaller, spaltlock och silplåtar. Max vikt per del är 6 kg för att underlätta vid rengöring av brunnarna och undvika tunga lyft. Alla rutgaller är halkskyddade. Använd tillbehöret Lyftkrok som hjälpmedel.
 • Extra djupa golvbrunnar. För att förbättra funktionen vid t.ex. stora kokgrytor rekommenderar vi brunnar med överdelsdjup 150 eller 200 mm. Detta minskar risken för skvätt och buffrar mycket vatten vid snabb tömning av kokgrytan. Detta kräver ett bjälklag med utrymme för extra djupa brunnar.
 • Placering. Brunnar och rännor placeras med hänsyn till åtkomlighet för daglig städning samt dimensioneras efter maskiner och diskbänkars tömningsbehov. Halvvägs in under bänkar m.m. är en praktisk placering.
 • Spärrbrunnar. Längden bör vara bredare än dörröppningen och rännorna placeras på den ”våtaste” sidan. För att underlätta transport över rännorna bör golvet läggas utan fall eller med mycket litet lokalt fall. Avstånd ifrån vägg till rännans kant ska vara minst 125 mm vid massagolv och 200 mm vid plastmatta och klinkersgolv.
 • Brunnar i renseri och rotsaksberedning. Välj silkorg i brunnar och rännor för att ta hand om skalrester och stärkelse. Se information i resp. bildtext om produkternas valmöjligheter när det gäller silkorgar.
 • Brunnar i diskutrymmen. Välj brunnar med en volym anpassad till diskmaskinernas tömningsvolym, komplettera med silkorg för att samla upp matrester. Se information i resp. bildtext om produkternas valmöjligheter när det gäller silkorgar.
 • Rätt materialkvalitet. Vår standard är syrafast rostfritt stål, kval. EN 1.4404. Detta är inte alltid nödvändigt i storkök men står bättre emot korrosion av salt och starka kemikalier som används vid städning.
 • Stora silkorgar. Utnyttja våra produkters valmöjlighet vid risk för stora mängder matrester. Välj "torra" silkorgar om byggdjupet begränsar tillgängligt utrymme.
 • Brunnar i grovutrymme. I t.ex. vagnhall, inlastning och utlastning underlättas rengöringsarbetet om en spolplats skapas för vagntvätt. Denna brunn kompletteras då med sandfång.
 • Brunnar i städrum. Används skurmaskin så rekommenderar vi en städrumsbrunn som underlättar tömning av skurmaskinen. Ska ha ett stort sandfång.  

 

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.

Produkter:

Produkter för övriga utrymmen i köket: