Skriv ut projekteringsguide

Furhoffs lösningar för golvbrunnar och golvrännor i badhusmiljöer.

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning.
Därför lägger vi stor vikt vid:

  • Hållbara silplåtar, konstruerade för att tåla belastning från skurmaskiner och vagnar samt även springande badgäster (vilka belastar mer än gående).
  • Syrafast rostfritt stål. Alla ingående delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål för att tåla den tuffa salt- och klorrika miljön i en badanläggning.
  • Barfotavänliga produkter. Inga öppningar i silar och galler överstiger 8 mm.
  • Silkorgar. Använd silkorgar i brunnar och rännor för att fånga upp ludd, hår, plåster, hårspännen med mera.
  • Hygien. Använd städrännor för att förhindra att städvatten rinner ner i bassängen. 
  • Underhåll. För att bibehålla det rostfria ytskiktet i en salt- och klorrik miljö ska rännor och brunnar dagligen spolas av med färskvatten samt tömmas på föremål som kan orsaka rostsmitta (järnhaltiga föremål, exempelvis hårspännen och dylikt kan rosta och "smitta" den rostfria ytan). Rännor och brunnar ska skrubbas överallt minst en gång per månad med Scotch-Brite. Stålull och andra järnhaltiga material får ej användas.
  • Användarvänlighet. För att underlätta upplyftning av silplåtar och vattenlås finns praktiska lyftkrokar som tillbehör.  

 

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp.

Produkter:

Fler produkter för badhuset: