Vi utökar vårt lag med fler medarbetare!

Försäljning: Vi utökar vår säljorganisation med Karl-Johan Leo som genom att vara innesäljare.....

Försäljning
 

Vi utökar vår säljorganisation med Karl-Johan Leo som genom att vara innesäljare kommer att hjälpa oss att hålla en hög kvalitet på vår kundservice.

Kvalitet


För att ytterligare förtydliga vårt kundfokus utvecklar vi det interna kvalitetsarbetet. Henrik Karlsson är vår nya kvalitetstekniker som ansvarar för våra produkters kvalitet. Mätrummet, kalibrering samt förbättringsarbete inom produktionskvalitet är Henriks huvudområden.

Kontaktuppgifter för Karl-Johan och Henrik hittar du under ”Vi på Furhoffs”.