Vi har förbättrat vår kvalitets- och miljöpolicy

Vi har gjort en översyn av vår kvalitets- och miljöpolicy...

Vi har gjort en översyn av vår kvalitets- och miljöpolicy vilket resulterat i att vi slagit ihop dessa till ett gemensamt document.
Dessutom har vi förtydligat och moderniserat den så att den bättre överensstämmer med dagens behov och förväntningar.

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy här.