Vi har anställt fler medarbetare.

Sedan en tid tillbaka har vi förstärkt produktionsresursen med ytterligare 2 kompetenta.....

Sedan en tid tillbaka har vi förstärkt produktionsresursen med ytterligare 2 kompetenta medarbetare.

Från vänster Linus Sveide och Jesper Magnisson.