Gott omdöme vid svetsrevision

"Imponerande nivå på tillverkningen och god ordning på kvlaitetsdokument".

Svetsning är en av Furhoffs kärnverksamheter och vi är sedan 19 december 2012
certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2:2005.
Detta är ett bevis för att vårt ledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven
för svetsning. Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion, marknadsföring
och försäljning av rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834
föreligger.
A3Cert har har gått igenom våra processer vid ett utvecklingsbesök 20131118 med kommentaren:
"Imponerande nivå på tillverkningen och god ordning på kvalitetsdokument".