Svets- och slip"robot" för diskbänkar

Vi har köpt 2 italienska "robotar"

Vi har köpt en NC-styrd svetsautomat för insvetsning av disklådor i diskbänkar samt en NC-styrd slipautomat för urslipning av disklådssvetsen.
När vi har driftsatt dessa så har vi stora förhoppningar om att kunna öka volymerna och ta större marknadsandelar på diskbänkar.

Insvetsning av disklådor fungerar perfekt redan första veckan:


Urslipning av sömsvets i disklådan i nya slipautomaten:


Färdigt resulat:


Svetsautomat nylevererad

Slipautomat nylevererad