Rännor testade för väggnära placering

SP har provat två av våra golvrännor, FURO 022 och FURO 115, tillsammans med.....

SP har provat två av våra golvrännor, FURO 022 och FURO 115, tillsammans med tätskikt från Rescon Mapei. Båda rännorna klarade provet utan anmärkning.


De testade golvrännorna, Dubbelspaltränna FURO 022 och Golvränna FURO 115,  var avsedda för golvtyp klinker K4 med 50 mm bred fläns.
Tätskikt var Mapei System VT bestående av  Mapegum WPS samt Mapei butylband runt rännornas tätfläns.

Provmetoden bygger på gällande standard ETAG 022 Annex A och avser att kontrollera tätningen mellan golvrännan och golvets tätskikt vid väggnära placering.

Produkterna uppfyller kraven i Säker Vatteninstallation.

Länk till SP:s rapport.