Produktserie för badhus och upplevelsebad

Furhoffs har utvecklat nya golvbrunnar och golvrännor för badhus

Furhoffs har utvecklat en produktserie av golvbrunnar och
golvrännor för badhus och upplevelsebad.
 

Våra rännor FURO 115B samt FURO 021B är lämpliga att
användas som duschrännor eller som städvattenrännor för
att hindra städvatten att rinna ned i bassängen. Med sin låga
bygghöjd är de även lämpade för renoveringsprojekt.

Med upplyftbara silplåtar/spaltprofiler för enkel rengöring.
I korridorer eller utrymmen i badhuset där städvattnet inte riskerar
att rinna ner i bassängen passar vår brunn FURO 007B eller den
något större FURO 105B.
Se mer info om vår produktserie för badhus här.