Ny produkt: FURO Städrumsbrunn!

För tömning av smutsvatten från skurmaskiner....

Vi kompletterar FURO-golvbrunnar med en brunn för städrummet. Utrustad för att ta emot smutsvatten från skurmaskinen med inbyggd avskiljning
av sand innan vattnet rinner vidare från brunnen.

Läs mer på produktbladet för Städrumsbrunn FURO 325 som finns här.