Preferred supplier award till Furhoffs.

Rosemount Tank Radar, en division inom Emerson Process Management, har för fjärde gången.....

Rosemount Tank Radar, en division inom Emerson Process Management, har för fjärde gången belönat Furhoffs med utmärkelsen ”Preferred Supplier Award” med motiveringen att Furhoffs arbetar aktivt med ständiga förbättringar och lean production samt levererar med en hög kvalitet och med en mycket bra leveransprecision.
 

Björn Furhoff och Lars Ryefalk mottog utmärkelsen av Rosemounts representanter vid ett tvådagars leverantörsseminarie i Minneapolis.