Framgångsfull omrevision av vårt svetsledningssystem EN ISO 3834-2

Omrevisionen gick mycket bra. Revisorn bedömde att svetsledningssystemet uppfyller kraven och att det är lämpligt för verksamheten och bidrar till att uppnå planerade resultat.

Svetsning är en av Furhoffs kärnverksamheter och vi är sedan 2012
certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2:2005.

Efter den första 5-årsperiod har vi gjort en omcertifiering på en ny 5-årsperiod vilken vi klarat utan några avvikelser.
Det nya certifikat gäller alltså för perioden 2017 - 2022.

Certifikatet visar att vårt ledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven
för svetsning. Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion och försäljning
av rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834 föreligger.

ISO 3834 finns i 3 olika nivåer. Nivå -2 som Furhoffs är certifierade mot ställer de
högsta kraven och används vid "Omfattande kvalitetskrav". För "Normala kvalitetskrav"
gäller nivå -3 och vid "Enkla kvalitetskrav" gäller nivå -4.

För dig som kund innebär detta att vi bygger in den rätta kvaliteten genom att styra
svetsprocessen på ett effektivt och kontinuerligt sätt och att personal, utrustning
och verkstad följer de strikta krav som gäller.

Ladda ned ISO 3834-2 certifikat här.