Furhoffs hade en framgångsrik uppföljande revison av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001.

Revisorerna från RISE var nöjda med vårt ledningssystem vilket innebär att våra certifikat kvarstår.

Se certifikat för kvalitet SS-EN 9001:2015.

Se certifikat för miljö SS-EN 14001:2015. 

Läs mer om våra kvalitets- och miljöcertifieringar.