Nyheter i vårt sortiment

Fler tillbehör för tvättrännor och terrassbrunnar.....

Tvättrännor:

Vi kan nu leverera våra tvättrännor med hörnskydd.
I miljöer med lekande barn minskar de risken för
olycksfall. Läs mer under Variantutförande på resp.
produktblad.

Våra tvättrännor hittar du här.

 

 

Terrassbrunnar:

Vi ökar möjligheterna genom att tillhandhålla
en längre förhöjningsdel samt fabriksmonterad
värmekabel som hindrar igenfrysning.

Mer information om våra Terrassbrunnar finns här.