Nyanställda på Furhoffs

Vi har förstärkt våra produktionsresurser med ytterligare 4 anstälda. Det är Mikael Jonsson.....

Vi har förstärkt våra produktionsresurser med ytterligare 4 anställda.
 

Det är Mikael Jonsson, Viktor Rosin, Christopher Eldh och Carl Holgersson.