Leanarbete med Produktionslyftet

Sedan 2007 har vi arbetat intensivt efter Lean-principerna....

Sedan 2007 har vi arbetat intensivt efter Lean-principerna med slöserijakt. Uppstarten bestod i att vi tillsammans med Produktionslyftet lade upp grunden för vårt arbete. Projektet avslutades 2009 och därefter driver vi själva vårt lean-arbete. Produktionslyftet har besökt oss för att se hur arbetet går och har dokumenterat det på sin hemsida. Läs mer på www.produktionslyftet.se.

Som en del av Lean-arbetet har alla medarbetare deltagit i "Lean-spelet":