Furhoffs VVS-produkter miljöbedömda

Vi har låtit SundaHus göra en miljöbedömning av alla våra VVS-produkter.....

Vi har låtit SundaHus göra en miljöbedömning av alla våra VVS-produkter med resultatet "Produkten rekommenderas".


De egenskaper som ingår i helhetsbedömningen är följande:
• Kemiska faror
     - Förekomsten av prioriterade riskminskningsämnen
     - Förekomsten av utfasningsämnen.
     - Förekomsten av övriga hälsofarliga ämnen
     - Förekomsten av miljöfarliga ämnen vid tillverknings- eller bygg- och bruksskedet
• Hälsofarlighet vid tillverknings-, bygg- och bruksskedet
• Avfallshantering
• Innehåll av förnyelsebar material
•Dokumentationens fullständighet

Här finns ett register på alla våra miljöbedömda produkter.

Bokstaven A eller B är en poängsumma på helhetsbedömningen.
Uppåtriktad pil betyder att produkten rekommenderas. Pilens gula färg betyder att "Produkten innehåller ≤2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen eller att det vid tillverkningen av produkten förekommit  >2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen".

Länk till SundaHus.

Länk till SundaHus bedömningskriterier.