Furhoffs Leveransprecision

Att ha en hög service till våra kunder är mycket viktigt för oss på Furhoffs.

Därför arbetar vi ständigt med att hålla en hög leveransprecision.

Vi mäter leveranssäkerheten varje månad som antalet orderrader som vi levererat på utlovad dag jämfört med totala antalet orderrader.
Furhoffs leveransprecision t.o.m. augt 2018 är 99,1 % (genomsnitt de senaste 12 månaderna).