Furhoffs golvbrunnssortiment miljöbedömt av BVB

Furhoffs golvbrunnssortiment är miljöbedömt av Byggvarubedömningen, BVB, och uppfyller kraven för ”Rekommenderas”.

Bakgrund:
BASTA och Byggvarubedömningen, BVD, har beslutat att de flesta legeringar av rostfritt stål skall bedömmas utifrån legeringens egenskaper och inte utifrån de ingående ämnenas egenskaper.
Vetenskapliga studier visar att de hälsorisker som ämnet nickel har i fritt tillstånd inte föreligger när nickel ingår som ett legeringsämne i rostfritt stål.
Nu är vårt golvbrunnssortiment ombedömt utifrån de nya grunderna.
Men trots att våra rostfria golvbrunnar uppfyller kraven för ”Rekommenderas” så anser fortfarande BVB att produkter av rostfritt stål ska begränsas till totalbedömningen ”Accepteras”.
Se BVB-bedömningen här.

Furhoffs rostfria VVS-produkter är sedan 20110928 miljöbedömda av Sunda Hus med resultatet ”Produkten Rekommenderas”.
Se Sunda Hus miljöbedömning av våra produkter här.