Revision av vårt svetsledningssystem ISO 3834-2

Vår revisor från A3Cert var mycket nöjd med vad han såg och hade inget att anmärka på.....

Vårt svetsledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven för svetsning

Nu har vi haft revision av vårt svetsledningssystem SS-EN ISO 3834-2.
Revisor Jan-Olof Stigh från A3Cert var mycket nöjd med vad han såg och hade inget att anmärka på. Vi fick 4 förslag om förbättringar som vi skall utvärdera till nästa gång.
Revisorns kommentar:
"Bra ordning i verkstaden"
"Svetsare jag talade med hade bra kunskap och koll på sina dokument och verktyg".

Svetsning är en del av vår kärnverksamhet.
Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion, marknadsföring och försäljning av
rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834 föreligger. 

ISO 3834 finns i 3 olika nivåer. Nivån -2 som Furhoffs är certifierade mot ställer de högsta kraven och används vid "Omfattande kvalitetskrav". För "Normala kvalitetskrav gäller nivå -3 och vid "Enkla kvalitetskrav" gäller nivå -4. 

För dig som kund innebär detta att vi bygger in den rätta kvaliteten genom
att styra svetsprocessen på ett effektivt och kontinuerligt sätt och
att personal, utrustning och verkstad följer de strikta krav som gäller.

Se certifikatet här.