Furhoffs brunnar med radontätning

Radongas är i vissa byggnationer ett problem som redan i byggskedet behöver hanteras.....

Radongas är i vissa byggnationer ett problem som redan i byggskedet behöver hanteras för att hindra att gasen kan ta sig in i byggnaden.


En väg som gasen kan utnyttja är den krympspringa som kan bildas runt golvbrunnen i samband med att betongen härdar.

Vi kan nu leverera våra brunnar med en fabriksmonterad tätning som genom sin utformning ger en bestående täthet mellan betongen och golvbrunnen.

Läs mer om tätningen i vårt Informationsblad.