Förenkla ditt MagiCAD-projekterande.

Vår nya plug-in för MagiCAD-användare hjälper dig att anpassa din brunn till rätt storlek.....

För att underlätta arbetet när golvbrunnen ska ritas in i den blivande byggnaden erbjuder vi nu både MagiCad-användare och alla andra Cad-användare möjlighet att ladda ner en 3D-dxf-modell av våra golvbrunnar och golvrännor. Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner.
 

Öppna Furhoffs Selection Software här för att generera
din 3D-modell.

(Fungerar med internet Exploerer 9 samt Google Chrome)

MagiCad användare kan ladda ner vår Plug-in via MagiCads databas och når då Furhoffs Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCad-programmet.

Genväg för att ladda ner MagiCAD:s plug-in.