Förändring av golvanslutning.

Som en anpassning till kommande förändring av Europanormen för golvbrunnar....

Som en anpassning till kommande förändring av Europanormen för golvbrunnar,
SS-EN 1253, förändrar vi våra golvbrunnar för klinkergolv K4. Detta innebär att
tätskiktsflänsen fr.o.m. 130204 kommer att vara 50 mm bred. 

Undantag är FURO 007, 008, 021, 022 och 032 som tills vidare behåller 100 mm
i standardutförande. Som Variantutförande kan även dessa levereras med 50 mm
bred fläns.

För mer information om mått etc. se resp. produkts datablad här på hemsidan.