Cirkeln är sluten!

1899 startade Carl Furhoffs Kopparslageri. Som namnet visar var koppar.....

1899 startade Carl Furhoffs Kopparslageri.
 

Som namnet visar var koppar basen i verksamheten och en stor del av produktionen var för köksändamål. I slutet på 40-talet tog aluminium över som bas i kökets produkter. I stället för att skifta över produktionen till aluminium så blev rostfritt stål det material som dominerade i företaget och gör så än i dag.

En breddning av verksamheten har nu skett i och med att vi återigen producerar produkter i koppar. Denna gång dock inte med hammare och städ utan med moderna produktionsmetoder, ex. vis har kantpressning ersatt hammaren och TIG-svetsning har ersatt lödning.

Söker du en tillverkare för dina kopparprodukter – ta kontakt med oss. 

Läs mer om vår historia här.