14 år med högsta kreditvärdighet.

Furhoffs tillhör de företag som för 14:e året i rad har tilldelats högsta kreditvärdighet.....

Furhoffs tillhör de företag som för 14:e året i rad har tilldelats högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem.