Råttstopp

Råttstopp tillverkade i rostfri plåt. Funktionen är att förhindra att råttor tar sig in i fastighetens avloppssystem.
    • FURO 088

      Råttstopp