Gör så här
 1. Välj längd i 500 mm intervall.
 2. Välj de tillbehör som önskas.
 3. Välj eventuella variantutföranden.

 

Gjutasfaltrännan är avsedd för montage i betongbjälklag. Antingen för ingjutning i ursparing eller infällning i håltagning.

Smal gjutasfaltränna

FURO 186
För avvattning av terrasser, innergårdar, parkeringsdäck m.fl. utrymmen som har gjutasfalt som slityta och toppskikt.

Egenskaper FURO 186

GJUTASFALTRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL FÖR AVVATTNING AV TERRASSER, INNERGÅRDAR, PARKERINGSDÄCK M.M.
FÖR MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG:

 • Gjutasfaltrännan är avsedd att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, t.ex terrasser, garage, parkeringshus och innergårdar där en traditionell golvränna med vattenlås inte kan användas.
 • Är den utsatt för nederbörd betraktas den som takavlopp. Är den installerad under tak betraktas den som golvränna utan vattenlås.
 • Gjutasfaltrännan är avsedd för tätskikt av bitumen förstärkt med gjutasfalt som toppskikt och slityta. Levereras med 150 mm bred perforerad inklistringsfläns. Denna fläns är avsedd för bitumentätskikt som läggs med tätskiktsmatta lokalt under den perforerade flänsen och därefter sammansvetsas med tätskiktet som läggs ovanpå flänsen. Silöverdelen levereras i sektioner lämpligt för 22-35 mm tjockt gjutasfaltskikt. Distanslister (tillbehör) ger en ställbarhet för överdelen, lämpligt för 40-45 mm gjutasfalt. Silplåtarna är fastskruvade och tål belastning M125. Hålmönstret hindrar vatten från att passera rännan.
 • Valfri längd i 0,5-m intervall. 1 m - 8 m.
 • Bredd, utvändigt silplåtsram, 155 mm.
 • Syrafast rostfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
 • Utan vattenlås.
 • Långt, kapbart, utloppsrör Ø 75 mm för att undvika skarv i bjälklaget, placerat vid gavel.
 • Fastskruvade silplåtar.
 • Perforerad inklistringsfläns.
 • Upplyftbart sandfång, volym 1,2 L, ingår som standard.
 • Underdelen kan ej utföras med skarvflänsar.
 • Installationstillbehör som ingår: Levereras med skyddslock som hindrar byggrester att falla ned i rännan.

Belastningsklasser

 • M125 För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

Godkännanden

FURO 186 uppfyller kraven i AMA Hus 18, del JSE.171 och JSE.271

Råd och anvisningar

Gjutasfaltrännan är avsedd för montage i betongbjälklag. Antingen för ingjutning i ursparing eller infällning i håltagning.
Visa miljöbilder
Generator för beskrivningstext
close modal

Utlopp

B 75

Bottenutlopp Ø75 mm Kapacitet 5,9 l/s

Golvtyper

Gjutasfalt

Golvmaterial: Gjutasfalt/Bitumen Tätskikt: Bitumen Tätskiktsanslutning: 150 mm perforerad inklistringsfläns Totalhöjd: 520 mm

Gjutasfalt med ursparning

Golvmaterial: Gjutasfalt/Bitumen ursparing Tätskikt: Bitumen Tätskiktsanslutning: 150 mm perforerad inklistringsfläns Totalhöjd: 520 mm

Mått

Tillbehör

DISTANSLISTER

Levereras parvis per löpmeter om 5 mm höjd.

Art.nr. 1DS31

Variantutföranden

EXTRA UTLOPP

Ränna med flera utlopp, kompletteras med c/c mått.

Art.nr. 1VRUR

Ange vid beskrivning och beställning

  • Gjutasfaltränna FURO 186
  • Längd
  • Tillbehör
  • Eventuella variantutföranden

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.
Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet. SundaHus och BVB är två organisationer som ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat.