Inn-/utmatingsbenker og forvaskebasseng

  • FURO 911-00

   Innmatingsbenk

  • FURO 911-01

   Innmatingsbenk for grovoppvask

  • FURO 912-00

   Utmatingsbenk

  • FURO 912-01

   Utmatingsbenk for grovoppvask

  • FURO 913-00

   Bassängrullbana

  • FURO 913-01

   Bassängrullbana för grovdisk

  • FURO 915-00

   Rullebane

  • FURO 915-01

   Rullbana för grovdisk

  • FURO 917

   Stackningsrullbana