Vi har utviklet en større silkurv

Vi har utviklet en større silkurv på 3 dl, som passer i kombinasjon med standard vannlås.

Dette har vært et ønske fra noen av våre kunder som
syntes at en standard silkurv i noen tilfeller er  for liten. 

Silkurv på 3 dl, som passer i kombinasjon med  standard 126VH2 vannlås: