Vi lanserer ny terrasserenne, FURO 193

Ny renne for terrasser, bakgårder og garasje.

FURO 193 er ment for installasjon der en tradisjonell gulvrenne med vannlås ikke kan brukes. Oppfyller kravene i Svenske AMA Hus. Med 110-utløp oppfyller den også Svenske Tätskiktsgarantiers regelverk.