Forretningsidé

Furhoffs Rostfria arbeider med rustfritt stål. Fabrikken produserer og marknadsfører:

  • Standardiserte og kundetilpassede VVS - og innredningsprodukter for i første hånd industri, offentlig- og kommersielle bygg. I mindre omfang også til leiligheter. Med egen produktutvikling.
     
  • Leieproduksjon gjør at vi fungerer som underleverandører til produksjon som er beregnet for industrielt bruk. Helst skal det være tilbakevendende produkter og vi deltar gjerne i produksjonsutviklingen. Fleksibel produksjon og tilpassing for begge produktområdene skal etterstreves.

Salget av VVS produktene foregår hovedsaklig via rørgrossister, mens leieproduksjonen selges dels direkte til sluttbruker, og dels til industribedrifter som kompleterer produktene før de selges til sluttbruker. I Sverige og Norge markedsføres produktene via egne salgskontor, mens resten av markedet bearbeides av agenter. 

Kjennetegnet for produkter fra Furhoffs, er høy kvalitet og stor leveringspresisjon.

Les mer om oss i vår Firmapresentasjon.