Svets- Kvalitet- och miljöcertifiering


SVETSLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 3834-2  

Svetsning är en av Furhoffs kärnverksamheter och vi är sedan 2012 
certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2:2005.
Efter den första 5-årsperiod görs en omcertifiering på en ny 5-årsperiod vilken vi klarat utan några avvikelser.
Nuvarande certifikat gäller alltså för perioden 2017 - 2022.
 
Certifikatet visar att vårt ledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven
för svetsning. Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion, och försäljning
av rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834 föreligger.

ISO 3834 finns i 3 olika nivåer. Nivån -2 som Furhoffs är certifierade mot ställer de
högsta kraven och används vid "Omfattande kvalitetskrav". För "Normala kvalitetskrav"
gäller nivå -3 och vid "Enkla kvalitetskrav" gäller nivå -4.

För dig som kund innebär detta att vi bygger in den rätta kvaliteten genom att styra
svetsprocessen på ett effektivt och kontinuerligt sätt och att personal, utrustning
och verkstad följer de strikta krav som gäller.

Ladda ned ISO 3834-2 certifikat här.


KVALITETSLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 9001:2015

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 sedan 2006.

Efter en framgångsrik omcertifiering enligt den uppgraderade versionen SS-EN 9001:2015 är nu vårt
kvalitetsledningssystem certifierat till 2021-01-20.

Revisionsledarens kommentar:
Företagets styrka är en tydlig vision och affärsidé och ett engagemang som genomsyrar hela företaget.
Ambitionen för fortsatt tillväxt och ständig förbättring utmanar och driver både effektivisering av processerna och utveckling av organisationen.
Strategier för fortsatt tillväxt och utveckling läggs fast i en särskild strategiplan.
Förstärkningar av organisationen med nya roller, anpassningar av lokaler och materialflöden och andra förbättringar planeras.
De möjligheter som de nya standarderna ger har tagits tillvara på ett bra sätt och ledningssystemet ger stöd åt verksamheten i att nå mål och uppfylla krav och förväntningar.

Bedömningen efter genomförd revision är att företaget uppfyller standardernas krav. Ledningssystemet har anpassats till de förändringar som skett. Genomgång av revisionsresultaten under certifieringscykeln visar också att ledningssystemets prestanda är mycket gott. Den tydligaste långsiktiga trenden över tid är tillväxten, som stadigt ökat sedan 25 år. Målen är drivande och utmanande liksom de nyckeltal som mäts och rapporteras månadsvis. Processerna utvärderas och analyseras vid varje ledningens genomgång, dvs två ggr/år. Leveransprecisionen är mycket hög. on. Åtgärder för fortsatt förbättring drivs systematiskt.

Ladda ned ISO 9001:2015-certifikat som pdf.

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy här.


MILJÖLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 14001:2015

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 sedan 2006.

Efter en framgångsrik omcertifiering enligt den uppgraderade versionen SS-EN 14001:2015 är nu vårt
miljöledningssystem certifierat till 2021-01-20.

Revisionsledarens kommentar:
Företagets styrka är en tydlig vision och affärsidé och ett engagemang som genomsyrar hela företaget.
Ambitionen för fortsatt tillväxt och ständig förbättring utmanar och driver både effektivisering av processerna och utveckling av organisationen.
Strategier för fortsatt tillväxt och utveckling läggs fast i en särskild strategiplan.
Förstärkningar av organisationen med nya roller, anpassningar av lokaler och materialflöden och andra förbättringar planeras.
De möjligheter som de nya standarderna ger har tagits tillvara på ett bra sätt och ledningssystemet ger stöd åt verksamheten i att nå mål och uppfylla krav och förväntningar.

Bedömningen efter genomförd revision är att företaget uppfyller standardernas krav. Ledningssystemet har anpassats till de förändringar som skett. Genomgång av revisionsresultaten under certifieringscykeln visar också att ledningssystemets prestanda är mycket gott. Den tydligaste långsiktiga trenden över tid är tillväxten, som stadigt ökat sedan 25 år. Målen är drivande och utmanande liksom de nyckeltal som mäts och rapporteras månadsvis. Processerna utvärderas och analyseras vid varje ledningens genomgång, dvs två ggr/år. Leveransprecisionen är mycket hög. on. Åtgärder för fortsatt förbättring drivs systematiskt. Trenderna för miljömålen är också positiva. 

Ladda ned ISO 14001:2015-certifikat som pdf.

Läs vår miljöpolicy här.