Svets- Kvalitet- och miljöcertifiering


SVETSLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 3834-2

Svetsning är en av Furhoffs kärnverksamheter och vi är sedan 19 december 2012 
certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2:2005.
 
Certifikat visar att vårt ledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven
för svetsning. Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion, marknadsföring
och försäljning av rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834
föreligger.

ISO 3834 finns i 3 olika nivåer. Nivån -2 som Furhoffs är certifierade mot ställer de
högsta kraven och används vid "Omfattande kvalitetskrav". För "Normala kvalitetskrav"
gäller nivå -3 och vid "Enkla kvalitetskrav" gäller nivå -4.

För dig som kund innebär detta att vi bygger in den rätta kvaliteten genom att styra
svetsprocessen på ett effektivt och kontinuerligt sätt och att personal, utrustning
och verkstad följer de strikta krav som gäller.

Ladda ned ISO 3834-2 certifikat här.


KVALITETSLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 9001:2008

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 sedan 20 januari 2006.

Som ett av de första företagen i Sverige blev vi omcertifierade efter den nya
versionen SS-EN 9001:2008. Efter senaste omcertifieringen är vårt
kvalitetsledningssytem certifierat till 2018-01-20.

Revisionsledningens bedömning:
Företaget har ett för verksamheten mycket väl anpassat ledningssystem
som är effektivt. Företaget arbetar målmedvetet med effektiviseringar och 
förbättringar på alla nivåer i organisationen.

Ladda ned ISO 9001:2008-certifikat som pdf.

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy här.


MILJÖLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 14001:2004

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 sedan 10 augusti 2006.

Efter en framgångsrika omcertifieringar är vårt miljöledningssystem
certifierat till 2018-01-20.

Revisionsledarens bedömning:
Företaget har ett genomtänkt ledningssystem anpassat till verksamhetens
behov. Miljöutredning och värdering av aspekter ger en bra grund för
fortsatt förbättring. Medvetenheten om miljöarbetet är god.

Ladda ned ISO 14001:2004-certifikat som pdf.

Läs vår miljöpolicy här.