Furhoffs hade en framgångsrik omrevison av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001.

Vi klarade både den 3-åriga omrevisionen och uppgraderingen till version 2015 utan avvikelser.

Revisorn från RISE (f.d. SP) fann att:

Företagets styrka är en tydlig vision och affärsidé och ett engagemang som genomsyrar hela företaget.
Ambitionen för fortsatt tillväxt och ständig förbättring utmanar och driver både effektivisering av processerna och utveckling av organisationen.
Strategier för fortsatt tillväxt och utveckling läggs fast i en särskild strategiplan.
Förstärkningar av organisationen med nya roller, anpassningar av lokaler och materialflöden och andra förbättringar planeras.
De möjligheter som de nya standarderna ger har tagits tillvara på ett bra sätt och ledningssystemet ger stöd åt verksamheten i att nå mål och uppfylla krav och förväntningar.

Se certifikat för kvalitet SS-EN 9001:2015.

Se certifikat för miljö SS-EN 14001:2015. 

Läs mer om våra kvalitets- och miljöcertifieringar.